Οι δημόσιες αγορές του Μόντρεαλ, οι αγροτικές αγορές, οι δημόσιες εκδόσεις Marchés