Νοτιοανατολική Ασία Travel Notebook, Art & Summer Edition