Διαμονή στο Quebec Ice Hotel

Μάθετε τι είναι να μείνετε στο Quebec Ice Hotel έξω από το Κεμπέκ

Τα ξενοδοχεία πάγου είναι μοναδικά, ξενοδοχεία προορισμού που βρίσκονται στα βόρεια κλίματα. Η ιδέα της διαμονής σε ένα ξενοδοχείο πάγου μπορεί να είναι μια ρομαντική, αλλά ποια είναι τα κρύα, σκληρά γεγονότα της διαμονής σε αυτή την αρκτική καταλύματα; Το Quebec Ice Hotel (Γαλλικά: Hôtel de Glace, oh-tel de glass ) είναι το μοναδικό στη Βόρεια Αμερική. Εδώ μπορείτε να περιμένετε σε μια επίσκεψη σε αυτό το αξέχαστο κατάλυμα.