Να είστε στην φρουρά σας στις πιο πρώτες πόλεις του κόσμου