Ταξιδιωτικές ευκαιρίες Σχεδόν όλοι μπορούν να αντέξουν οικονομικά