Ετήσια Φεστιβάλ και Εκδηλώσεις στη Λίμα του Περού

Το παρακάτω χρονοδιάγραμμα αναδεικνύει όλα τα σημαντικά ετήσια γεγονότα που επαναλαμβάνονται στη Λίμα και στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Λίμα (συμπεριλαμβανομένου του Callao). Αυτά περιλαμβάνουν παραδοσιακά φεστιβάλ μοναδικά στη Λίμα, περιανές εθνικές αργίες που είναι ιδιαίτερα ζωντανές στην πρωτεύουσα και σύγχρονες εκδηλώσεις όπως μεγάλες εκθέσεις τροφίμων και βιβλίων.