Κορυφαία ελαιόλαδα από την Ελλάδα

Μπορείτε να αποκτήσετε online καλό ελληνικό ελαιόλαδο; Ευτυχώς, ναι, επειδή είναι δύσκολο και δυσκολότερο να μεταφέρετε τις αποσκευές σας στο σπίτι και δεν μπορείτε να το μεταφέρετε μαζί σας στη μεταφορά σας λόγω των απαγορεύσεων κατά των υγρών.

(Φυσικά, μεγάλο μέρος του ιταλικού και του λοιπού ελαιολάδου που καταναλώνετε είναι ήδη εν μέρει ή εξ ολοκλήρου από την Ελλάδα - αναζητήστε τον αποκαλυπτικό "GR" κάτω από την "Χώρα Προέλευσης" - αλλά οι Έλληνες ισχυρίζονται ότι ακόμα περισσότερα είναι από την Ελλάδα).

Το ελαιόλαδο συνεχίζει να αυξάνεται με γνωστά οφέλη και είναι ένα κρίσιμο κομμάτι της δίαιτας "μεσογειακής" δίαιτας που βασίζεται στην παραδοσιακή διατροφή της Κρήτης.