Η διατήρηση του Petroglyph στην κοιλάδα των ελαφιών στο Φοίνιξ, AZ