Γιορτάζοντας την Ημέρα του Αγίου Μπριγκίντ την Ιρλανδική Διαδρομή την 1η Φεβρουαρίου