Πράγματα που πρέπει να κάνετε και να δείτε στο Chapel Hill-Carrboro

Το Chapel Hill και το Carrboro μοιράζονται έναν κεντρικό δρόμο, ένα σχολικό σύστημα και ένα τοπικό Εμπορικό Επιμελητήριο. Αλλά είναι κάθε μία από τις δικές τους πόλεις με δικές τους προσωπικότητες και κυβερνήσεις. Ωστόσο, λόγω της εγγύτητάς τους, έχει νόημα να καλύπτουν τα κορυφαία πράγματα που πρέπει να κάνουν μαζί. Εδώ, σε καμία συγκεκριμένη σειρά, δεν υπάρχουν ορισμένες συστάσεις.