Καταργήστε τις μακριές αμερικανικές τελωνειακές γραμμές με μια παγκόσμια κάρτα εισόδου