6 ξενοδοχεία που επιστρέφουν μέσω της εκπαίδευσης

Οι ταξιδιώτες παρουσιάζονται με ατελείωτες αποφάσεις: πού να πάτε, ποια χρονική στιγμή, και ποιες βιομηχανίες θα υποστηρίξουν με τα χρήματά τους και το χρόνο τους. Ευτυχώς, όταν πρόκειται για την απόφαση για το πού να μείνετε, μπορείτε να πάρετε το κέικ σας και να το φάτε επιλέγοντας μια υπερσύγχρονη ξενοδοχειακή εμπειρία που επίσης δίνει προτεραιότητα στη φιλανθρωπία. Κατά τον σχεδιασμό της επόμενης διεθνούς εκδρομής σας, εξετάστε το ενδεχόμενο να κανονίσετε διαμονή σε ένα από τα παρακάτω ξενοδοχεία, τα οποία δίνουν πίσω στις γύρω κοινότητες τους μέσω εκπαιδευτικών πρωτοβουλιών.