Γιατί το Saumur στην κοιλάδα του Λίγηρα, η Γαλλία είναι ένας προορισμός που πρέπει να δείτε