Ημέρα Μνήμης στη Νέα Υόρκη

Ημέρα Μνήμης 2016 είναι η 30η Μαΐου 2016

Πότε είναι Ημέρα Μνήμης;

Ημέρα Μνήμης είναι η 30η Μαΐου, αλλά παρατηρείται την τελευταία Δευτέρα του Μαΐου.

Τι είναι η Ημέρα Μνήμης;

Η Ημέρα Μνήμης (αρχικά ονομάζεται Ημέρα Διακόσμησης) είναι μια ημέρα μνήμης για όσους έχουν πεθάνει στην υπηρεσία στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τι πρέπει να γνωρίζετε για την Ημέρα Μνήμης

Εκδηλώσεις ημέρας μνήμης στη Νέα Υόρκη