Ημέρα της Γης στον Καναδά

Πρώτα γιορτάστηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1970 για να τιμήσει τη γέννηση του περιβαλλοντικού κινήματος και να αναγνωρίσει τις απειλές που αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, σήμερα η Παγκόσμια Ημέρα της Γης γιορτάζεται παγκοσμίως.

Επί του παρόντος, η Ημέρα της Γης παρατηρείται σε 175 χώρες και διοικείται από τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Earth Day Network.

Τα καναδικά σχολεία γενικά θα δημιουργήσουν κάποιο προγραμματισμό σχετικά με την Ημέρα της Γης στις 22 Απριλίου και θα ενθαρρύνουν τους μαθητές να προσφέρουν γεύματα χωρίς σκουπίδια και να προβούν σε άλλες πρωτοβουλίες που έχουν θετική επίδραση στο περιβάλλον.

Συμβουλευτείτε τον δικτυακό τόπο της τοπικής κυβέρνησης για δραστηριότητες στην κοινότητά σας.